Pridružili smo se Cicibanovemu natečaju: Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice.

Na šoli poteka projekt Prostovoljstvo in vsak petek med podaljšanim bivanjem učenci prostovoljci berejo našim najmlajšim, prvošolcem in drugošolcem. Najraje imamo pravljice in slikanice slovenskih avtorjev, ki jih krasijo tudi enkratne ilustracije. Letos smo začeli s knjigo Moj prijatelj Piki Jakob. Učenci radi poslušajo, še raje pa poustvarjajo. Še naprej bomo spodbujali zanimanje za branje in knjige, saj tudi tako prispevamo k bralni vzgoji otrok.

Poročilo in fotografije smo poslali na založbo Mladinska knjiga. Če bomo izžrebani, dobimo knjižno darilo ali povabilo na knjižni sejem v Ljubljani.

Za aktiv OPB: Vesna Farkaš

>> fotogalerija