i-EARN: TALKING KITES AROUND THE WORLD

Vodja projekta: Mateja KLEMŠE

V mednarodnem projektu Talking kites around the world učenci po celem svetu na določen dan spuščajo zmaje v spomin na Janusza Korczaka, ki se je zavzemal za pravice otrok.

Učenci izdelajo zmaje za letenje kot masivni poklon, namenjen spodbujanju kulturnega in družbenega dialoga, simbolu premostitve vrzeli in razumevanju “drugega”.

V tem projektu si prizadevamo, da bi vsak učenec imela zmaja, ki ga je okrasil, kot simbolni dialog razumevanja druge strani. Vsak udeleženec bo letel z zmajem s svojimi mislimi, strahovi, sanjami in upanji.

(Visited 286 times, 1 visits today)