Spoštovani!

Na šoli uspešno deluje Šolski sklad, ki skladno s svojimi pravili pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. Namen sklada je sofinanciranje dejavnosti in vsebin šole, ki so vezane na izobraževalni program in pomenijo nadstandard tega programa.

S sredstvi iz sklada skušamo z nakupom potrebne opreme dvigniti kvaliteto dela naše šole in otrokom omogočiti boljše pogoje ter prijetne, nepozabne izkušnje in doživetja.

V letošnjem letu je Aktiv naravoslovja izrazil potrebno po učilnici na prostem za predmetno stopnjo, ki bi jo vpletli v učni vsakdan. Z občasnim izvajanjem pouka in drugih aktivnosti v učilnici na prostem bi učencem omogočili izkustveno učenje in bolj kakovostni pedagoški proces, hkrati pa popestrili  pouk.

Gre za leseni komplet klopi, ki bi bile postavljene v mirnem kotičku na trati nasproti vhoda v telovadnico (glej sliko 1). Glede na trenutno COVID situacijo in priporočanju učenja izven klasičnih učilnic in na svežem zraku, bi bilo to za učence zelo dobrodošlo.

Vabimo vas, da s svojim prispevkom pripomorete k ureditvi prostora, ki bo v veselje učiteljem in učencem. Obenem je prostor dostopen tudi za okoliške prebivalce (mamice z otroki, vozički, starejše občane …), ki bi tu lahko v miru posedeli in pokramljali ter preživeli prosti čas.

Vašega odziva in pomoči bomo zelo veseli. Za namenjena sredstva se Vam v našem imenu, imenu učencev in njihovih staršev iz srca zahvaljujemo.

Prispevke lahko nakažete na račun SI56-0126-1603-0664-989, sklic 00290100.

S prijaznimi pozdravi,

Predsednica Šolskega sklada:                                                             Ravnateljica:

Karmela Drobnič                                                                              dr. Lucija Željko

>> PRIPONKA – ponudba Kremen MB d.o.o.

(Visited 113 times, 2 visits today)