Odpadki predstavljajo potencialne surovine, ki jih tehnološko razvita industrija predela v koristne surovine, kompost ali gorivo, zato je pomembno njihovo ločevanje. Tudi na naši eko šoli ločujemo odpadke. Na razredni stopnji ima vsak razred koše za ločeno zbiranje odpadkov: za papir, embalažo, organske in mešane odpadke.

V letošnjem šolskem letu smo ustanovili EKOstražo, ki so jo sestavljali učenci šestih razredov. Njihov naloga je bila nenapovedano obiskovanje razredov z namenom preveriti, kako dobro mlajši učenci ločujejo odpadke. Razredi so za pravilno ločevanje prejemali emotikone.

Največ veselih emotikonov za najbolj natančno in dosledno ločevanje odpadkov je prejel 1.b razred.

Iskrene čestitke učencem in njihovi razredničarki.

Za nagrado prejmejo dve lubenici, s katerimi se bodo posladkali ob koncu šolskega leta.

6. a in 6. b z mentorico Diano Rutar