1. A – Vesna KRAMER
URA / od – do
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
 1 8.20 – 9.05 SLJ  SPO SPO MAT SLJ
 2 9.25 – 10.10  SPO  ŠPO  SLJ  SLJ  ŠPO
 3 10.30 – 11.15  GUM  MAT  MAT  LUM  SLJ
 4 11.20 – 12.05  MAT  SLJ  ŠPO  LUM  GUM
 5 12.10 – 12.55  DOP/DOD
 6 13.00 – 13.45 N1A  N1A
1. B – Nataša TOMEC ERŽEN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
 1 8.20 – 9.05 SLJ SLJ MAT SLJ SLJ
 2 9.25 – 10.10 SLJ  MAT  SPO  SLJ  MAT
 3 10.30 – 11.15  ŠPO  ŠPO  ŠPO  MAT  LUM
 4 11.20 – 12.05  SPO  SPO  GUM  GUM  LUM
 5 12.10 – 12.55
 6 13.00 – 13.45 N1A N1A
2. A – Petra TEVŽ
URA /od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 DOP/DOD
1 8.20 – 9.05  SPO  ŠPO  ŠPO TJA SPO
2 9.25 – 10.10  SLJ  TJA  MAT  SLJ  SLJ
3 10.30 – 11.15  SLJ  MAT  SLJ  MAT  SLJ
4 11.20 – 12.05  GUM  SLJ  LUM  SPO  GUM
5 12.10 – 12.55  MAT  LUM  ŠPO
6 13.00 – 13.45
2. B – Maja NOVAK
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15
1 8.20 – 9.05 GUM SLJ MAT MAT TJA
2 9.25 – 10.10  SLJ  ŠPO  ŠPO  SLJ  MAT
3 10.30 – 11.15  SLJ  TJA  SLJ  SLJ  SLJ
4 11.20 – 12.05  SPO  MAT  SPO  LUM  SPO
5 12.10 – 12.55  ŠPO  GUM  LUM
 6 13.00 – 13.45  DOP/DOD
2. C – Tia S. DONČIČ
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15
 1 8.20 – 9.05 SLJ ŠPO MAT SPO MAT
 2 9.25 – 10.10  SLJ  SLJ  SLJ  MAT  TJA
 3 10.30 – 11.15  SPO  MAT  SLJ  SLJ  ŠPO
 4 11.20 – 12.05  GUM  TJA  SPO  LUM  SLJ
 5 12.10 – 12.55  ŠPO  GUM  LUM
6 13.00 – 13.45  DOP/DOD
3. A – Helena PEGAN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15  DOP/DOD
 1 8.20 – 9.05 SPO MAT SLJ SLJ SLJ
 2 9.25 – 10.10  SLJ  SLJ  SLJ  TJA  MAT
 3 10.30 – 11.15  SLJ  LUM  ŠPO  MAT  SPO
 4 11.20 – 12.05  MAT  LUM  SPO  GUM  GUM
 5 12.10 – 12.55 ŠPO  TJA  MAT  ŠPO
6 13.00 – 13.45
3. B – Urška DOLINAR
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15
 1 8.20 – 9.05 SLJ SLJ SLJ MAT SLJ
 2 9.25 – 10.10  SLJ  SLJ  MAT  SLJ  MAT
 3 10.30 – 11.15  MAT  MAT  LUM  SPO  ŠPO
 4 11.20 – 12.05  TJA  SPO  LUM  ŠPO  SPO
 5 12.10 – 12.55 GUM  ŠPO  TJA  GUM
 6 13.00 – 13.45 DOP/DOD
 4. A – Vikica HVALEC ZIBELNIK
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 DOP/DOD
 1 8.20 – 9.05 TJA  NIT DRU  MAT DRU
 2 9.25 – 10.10  ŠPO  NIT  MAT NIT  ŠPO
 3 10.30 – 11.15  SLJ  SLJ  SLJ SLJ  MAT
 4 11.20 – 12.05  SLJ  MAT  TJA  LUM  GUM/RU
 5 12.10 – 12.55  MAT  GUM  ŠPO  LUM
 6 13.00 – 13.45
7 13.45 – 14.30 NRA  NTE  NŠP
4. B – Alenka OSTERMAN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 DOP/DOD
 1 8.20 – 9.05  MAT LUM TJA  NIT MAT
2 9.25 – 10.10  ŠPO  LUM  MAT  NIT  SLJ
 3 10.30 – 11.15  SLJ  MAT  SLJ  ŠPO  GUM/RU
 4 11.20 – 12.05  SLJ  NIT  DRU  MAT  TJA
 5 12.10 – 12.55  DRU  GUM  ŠPO  SLJ
 6 13.00 – 13.45
7 13.45 – 14.30  NRA  NTE  NŠP
5. A – mag. Vanja SORJAN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 DOP/DOD
1 8.20 – 9.05  SLJ  NIT ŠPO DRU MAT
2 9.25 – 10.10  MAT  SLJ  TJA  SLJ  DRU
3 10.30 – 11.15  DRU  SLJ  NIT  ŠPO  GUM
4 11.20 – 12.05  ŠPO  MAT  NIT  TJA  GOS/GUM
5 12.10 – 12.55  TJA  LUM  SLJ  MAT  GOS/RU
6 13.00 – 13.45  LUM  ID branje
7 13.45 – 14.30 N1N/NTE  NRA/N1N NŠP
5. B – Alenka BALON
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 DOP/DOD
1 8.20 – 9.05 SLJ  MAT DRU NIT MAT
2 9.25 – 10.10  SLJ  NIT  ŠPO  NIT  DRU
3 10.30 – 11.15  TJA  LUM  TJA  SLJ  GUM
4 11.20 – 12.05  MAT  LUM  MAT  ŠPO  GOS/GUM
5 12.10 – 12.55  ŠPO  SLJ  SLJ  TJA  GOS/RU
6 13.00 – 13.45  DRU  ID
7 13.45 – 14.30  N1N/NTE NRA/N1N