6. A – Jernej GLASER
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15  ŠPO (F1) ŠPO (F1)
1 8.20 – 9.05  SLJ ZGO MAT ŠPO (D + F2) ŠPO (D + F2)
2 9.25 – 10.10  LUM  MAT  GEO NAR GUM
3 10.30 – 11.15  TJA  SLJ  SLJ  TJA  MAT
4 11.20 – 12.05  TJA  ŠPO (D + F2)  NAR  SLJ  SLJ
5 12.10 – 12.55  TIT/GOS GOS/TIT  TJA  MAT  NRA/ŠPO (F1)
6 13.00 – 13.45  TIT/GOS  GOS/TIT  RU
7 13.45 – 14.30  NTE/N2N N2N NŠP
6. B – Milojka BADALIČ
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 ŠPO (F1)
1 8.20 – 9.05  LUM  GOS/TIT GOS/TIT ŠPO (D + F2) ŠPO (D + F2)
2 9.25 – 10.10  ZGO  GOS/TIT GOS/TIT GUM MAT
3 10.30 – 11.15  MAT  SLJ TJA MAT  SLJ
4 11.20 – 12.05  SLJ   ŠPO (D + F2) SLJ  SLJ TJA
5 12.10 – 12.55  GEO  NAR NAR  TJA NRA/ŠPO (F1)
6 13.00 – 13.45  RU MAT  TJA
7 13.45 – 14.30   NTE/N2N N2N NŠP
7. A – Nevenka ŠUŠTERŠIČ
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 IŠP – koš
1 8.20 – 9.05  MAT MAT TJA TJA NRA
2 9.25 – 10.10 TJA GEO  SLJ ŠPO TJA
3 10.30 – 11.15 ZGO DKE TIT/LUM GUM SLJ
4 11.20 – 12.05  SLJ NAR TIT/LUM MAT ŠPO
5 12.10 – 12.55  SLJ NAR ZGO GEO MAT
6 13.00 – 13.45 RČL/NI1 ŠSP – 1. sk. NI1 ŠSP – 2. sk.
7 14.15 – 15.00 RU LS1, 2 OGL
7. B – Brigita HORVAT
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 RU IŠP – koš
 1 8.20 – 9.05 SLJ  TJA TJA MAT DKE
 2 9.25 – 10.10  GEO TJA NAR ŠPO MAT
 3 10.30 – 11.15  MAT MAT TIT/LUM ZGO GUM
 4 11.20 – 12.05  NAR ZGO TIT/LUM GEO ŠPO
 5 12.10 – 12.55  NAR  SLJ SLJ SLJ TJA
6 13.00 – 13.45 RČL/NI1  ŠSP – 1. sk. NI1 TEV/ŠSP – 2. sk.
 7  14.15 – 15.00  LS1, 2
8. A – Nives ZAVODNIK
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 NI2 IŠP – koš/RU
1 8.20 – 9.05 TJA 1. in 2. sk.  FIZ SLJ 1. in 2. sk. MAT 1. in 2. sk.  GUM
2 9.25 – 10.10 MAT 1. in 2. sk. SLJ 1. in 2. sk. BIO GEO BIO/GEO
3 10.30 – 11.15 SLJ 1. in 2. sk. MAT 1. in 2. sk. KEM FIZ  KEM
4 11.20 – 12.05 DKE TJA 1. in 2. sk. MAT 1. in 2. sk. TJA 1. in 2. sk. ZGO
5 12.10 – 12.55  LUM ŠPO ZGO TIT SLJ 1. in 2. sk.
6 13.00 – 13.45  MD8/RČL NI2/ŠSP – 1. sk. ŠPO TIT TEV/ŠSP – 2. sk.
7 14.15 – 15.00  MME LS1, 2
9. A – Aleš BOBEK
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15  NI3 SLJ 3. sk. SLJ 2. sk.
 1 8.20 – 9.05  ŠPO SLJ 1. in 2. sk. ZGO SLJ 1. in 3. sk. TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk.
 2 9.25 – 10.10  SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk.  FIZ  TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk. MAT 1., 2 in 3. sk. SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk.
 3 10.30 – 11.15  KEM  BIO GUM ZGO GEO
 4 11.20 – 12.05  MAT 1., 2 in 3. sk. MAT 1., 2 in 3. sk. ŠPO KEM BIO
 5 12.10 – 12.55 TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk.  GEO MAT 1., 2 in 3. sk.  FIZ OV
6 13.00 – 13.45  ROM SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk. NI3/LS3  TEV/ŠSP – 2. sk.
7 14.15 – 15.00  IŠP – odb
9. B – Jelka ČERNE
DAN/od-do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30 – 8.15 NI3 SLJ 3. sk. N2I SLJ 2. sk. N2I
1 8.20 – 9.05 KEM  SLJ 1. in 2. sk.  GEO  SLJ 1. in 3. sk.  TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk.
2 9.25 – 10.10 SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk.  BIO  TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk.  MAT 1., 2 in 3. sk.  SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk.
3 10.30 – 11.15 ŠPO  ŠPO  ZGO  KEM ZGO
4 11.20 – 12.05 MAT 1., 2 in 3. sk.  MAT 1., 2 in 3. sk.  GUM  FIZ GEO
5 12.10 – 12.55  TJA 1. in 2. sk./SLJ 3. sk.  FIZ  MAT 1., 2 in 3. sk.  BIO OV
6 13.00 – 13.45 LUM  ROM SLJ 1. in 2. sk./TJA 3. sk. NI3/LS3  TEV
7 14.15 – 15.00 IŠP – odb