Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Vpis v 1. razred

Skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Skladno s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2018/19 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2012 in 31. 12. 2012.

Vpis vpis_1r_2015bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe:
v ponedeljek, 12. 2. 2018 in v torek, 13. 2. 2018

  • od 8.00 do 12.00 ure in
  • od 16.00 do 19.00 ure.

Starši morate ob vpisu predložiti otrokov osebni dokument ali rojstni list samo na vpogled.

>> VABILO ZA BODOČE PRVOŠOLCE

>> Informacije o vpisu prvošolcev na spletni strani Mestne občine Ljubljana


ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem ima otrok prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je:

  • da starši vpišete otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
  • na izbrano šolo pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Starše in otroke iz našega šolskega okoliša, katerih naslove bomo pridobili iz uradne evidence pristojnega ministrstva, bomo pred vpisom na začetku februarja osebno povabili na veselo druženje otrok in okroglo mizo, ki bo 1. februarja 2018 ob 17.00 uri.

>> povezava na ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ DRAVLJE