Spoštovani starši, v šolskem letu 2020/21 se bo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) izvedlo v 6. in 9. razredu v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem. Nacionalno preverjanje znanja […]