ČETRTEK, 9. 4. 2020

6. B

7. A IN 7. B


SREDA, 8. 4. 2020

6. A


PETEK, 3. 4. 2020

7. A IN 7. B


SREDA, 1. 4. 2020

6. A

 • ZGRADBA CELICE – Na spletni strani z naslovom Osnovna zgradba celice ponovi zgradbo celice. Preberi tekst, preberi zanimivosti in reši spletne naloge do strani z naslovom Celice za svoje delovanje potrebujejo energijo: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1500/index4.html

TOREK, 31. 3. 2020


PETEK, 27. 3. 2020

7. A IN 7. B


ČETRTEK, 26. 3. 2020

7. A IN 7. B

 • Naredite poskus na strani 64: ZVOČILO IZ ELASTIKE in
 • odgovorite na vprašanja o poskusu na strani 64.

TOREK, 24. 3. 2020

7. B

 • Ponovite zgradbo ušesa tako, da opišete potovanje zvoka od uhlja do možganov.
 • Naredite poskus na strani 63 – ZVOK VILIC in odgovorite na vprašanja.
 • PRILOGA – REŠITVE

PETEK, 20. 3. 2020

6. A

 • SDZ str.:183, 184 (lahko po slikah v učbeniku ali na spletu), 185, 186 in 187. Preberite in rešite naloge.
 • Izdelajte herbarij.
 • V SDZ na strani 191 so napisana navodila za izdelavo herbarija. Zdaj, ko smo doma in je priporočljivo gibanje v naravi, je dober čas za izdelavo herbarija.
 • NAVODILA – HERBARIJ

7. A IN 7. B

 • Preberite besedilo o zvoku na straneh 59, 60, 61 in 62.
 • Naredite poskus na strani 60: visok in nizek zvok.
 • Odgovorite na vprašanja:
 1. Kakšno valovanje je zvok?
 2. Kako delujejo zvočila?
 3. Kako delujejo prejemniki zvoka?

ČETRTEK, 19. 3. 2020

6. B – NAR – Organizmi so zgrajeni iz celic

7. A IN 7. B


SREDA, 18. 3. 2020

6. A

 • SEMENKE – Učenci utrdite snov o semenkah. Preberite besedilo v SDZ (samostojnem delovnem zvezku) na straneh 179, 180, 181 in 182.

7. A

 • Učenci utrdite snov o valovanju.
 • V SDZ (samostojnem delovnem zvezku) preberite besedilo na straneh 52, 53 in 54.
 • Odgovorite na vprašanja:
 1. Kaj je valovanje?
 2. Razložite stavek: Z valovanjem se prenašata energija in informacija.
 3. Primerjajte prečno in vzdolžno valovanje. Navedite 2 podobnosti in 2 razliki med valovanji.

TOREK, 17. 3. 2020

6. B – MIKROSKOP

7. B

 • Učenci utrdite snov o valovanju.
 • V SDZ (samostojnem delovnem zvezku) preberite besedilo na straneh 52, 53 in 54.
 • Odgovorite na vprašanja:
 1. Kaj je valovanje?
 2. Razložite stavek: Z valovanjem se prenašata energija in informacija.
 3. Primerjajte prečno in vzdolžno valovanje. Navedite 2 podobnosti in 2 razliki med valovanji.
(Visited 2,074 times, 14 visits today)