SPODBUJAMO AKTIVNO POT V ŠOLO

Vodja projekta: Brigita HORVAT

Aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s skirojem ali s kolesom. Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otroka. Otroci, ki v šolo prihajajo aktivno, med drugim lažje sledijo pouku.

Projekt smo izvajali v sodelovanju z IPoP – Inštitut za politike prostora ter s podporo Mestne občine Ljubljana – MOL. Program je eden od tistih, s katerim si na IPoP prizadevajo za trajnostno mobilnost.

S pešbusom so se učenci v šolo odpravili peš v organiziranih skupinah, po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku.

Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem.

Pešbus se je izvajal v šolskem letu 2019/2020 v obliki poskusnega obdobja. V mesecu septembru z začetkom Evropskega tedna mobilnosti 16. 9.  – 27. 9. 2019.

Glede na odzive in pobude ga bomo ponovili tudi spomladi.

Zakaj pešbus?

  • Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
  • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
  • Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
  • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
  • Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
  • Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

Več o projektu lahko preberete tudi na spletni strani aktivnovsolo.si.

V petek, 27. 9. 2019, smo zaključili prvo dvotedensko vožnjo pešbusa. Veseli, zadovoljni, razgibani potniki so za svojo redno udeležbo prejeli sladko nagrado in za večjo varnost kresničke, ki jih je podarila Agencija za varnost prometa. Posebna zahvala gre tudi očetu spremljevalcu in trem učiteljicam, ki so bili redni vozniki.

Pešbus bo ponovno vozil spomladi. Tudi do tedaj naj bo vaša pot čim večkrat aktivna (peš, s kolesom, skirojem, …).

(Visited 107 times, 2 visits today)