SPOŠTOVANI STARŠI!

Na naši šoli bomo letos izvedli znanstveno-raziskovalni projekt

»Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah –

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI«. 

 • Obdobje izvajanja: 4. 2021 – 23. 4. 2021
 • Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v šolo za 7 %.
 • Namen: Učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.
 • Naloge učencev (s pomočjo staršev in učiteljev):
  • V šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
  • Izpolnjevati potovalni dnevnik.
  • Izpolniti anketo pred in po izvedbi dejavnosti.
 • Naloge staršev:
  • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti.
  • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v šolo, opravki na trajnostni način …
 • Zakaj v šolo aktivno – peš, s kolesom, skirojem, avtobusom?
  • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
  • Otroci, ki se gibljejo so bolj uspešni.
  • Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
  • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici šole.
  • Izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

Več si o projektu lahko preberete v priloženi ZLOŽENKI

(Visited 94 times, 1 visits today)