Elektronski naslovi zaposlenih je sestavljen iz ime.priimek@osdravlje.si oz. (at) zamenjate z @!
Razred/Predmet Razrednik/učitelj Elektronski naslov
1. A Nataša T. ERŽEN natasa.tomec(at)osdravlje.si
1. B Vesna KRAMER vesna.kramer(at)osdravlje.si
2. A Petra TEVŽ petra.tevz(at)osdravlje.si
2. B Alenka OSTERMAN alenka.osterman(at)osdravlje.si
3. A Maja NOVAK maja.novak(at)osdravlje.si
3. B Tia Stojanka DONČIĆ tiastojanka.doncic(at)osdravlje.si
4. A Urška DOLINAR urska.dolinar(at)osdravlje.si
4. B Mateja KLEMŠE mateja.klemse(at)osdravlje.si
5. A Vikica H. ZIBELNIK vikica.hvalec(at)osdravlje.si
5. B Alenka BALON alenka.balon(at)osdravlje.si
5. C/TJA 1. razred Maša KRANJC masa.kranjc(at)osdravlje.si
TJA 2.- 4. razred Vlasta VRHOVEC vlasta.vrhovec(at)osdravlje.si
vzgojiteljica Marjetka M. DERLINK marjetka.magister(at)osdravlje.si
OPB Jurij KALAN jure.kalan(at)osdravlje.si
OPB Tomaž JUVAN tomaz.juvan(at)osdravlje.si
OPB Helena KEBER helena.keber(at)osdravlje.si
OPB Helena PEGAN helena.pegan(at)osdravlje.si
OPB Vesna FARKAŠ vesna.farkas(at)osdravlje.si
OPB Neža KOKALJ neza.kokalj(at)osdravlje.si
6. A/SLJ Lidija RUPNIK lidija.rupnik(at)osdravlje.si
6. B/MAT, FIZ Vesna HAREJ vesna.harej(at)osdravlje.si
7. A/GEO, ZGO, DKE Aleš BOBEK ales.bobek(at)osdravlje.si
7. B/TJA Tjaša MILIJAŠ tjasa.milijas(at)osdravlje.si
8. A/NAR, BIO Diana RUTAR diana.rutar(at)osdravlje.si
8. B/LUM Tanja KOGOJ tanja.kogoj(at)osdravlje.si
9. A/NAR, BIO, ZGO Jernej GLASER jernej.glaser(at)osdravlje.si
9. B/SLJ Milojka BADALIČ milojka.badalic(at)osdravlje.si
TJA Nevenka ŠUŠTERŠIČ nevenka.sustersic(at)osdravlje.si
MAT Nives ZAVODNIK nives.zavodnik(at)osdravlje.si
ŠPO Živa CESAR GAMS ziva.cesar(at)osdravlje.si
ŠPO Jelka ČERNE jelka.cerne(at)osdravlje.si
ŠPO mag. Danilo DOMINC danilo.dominc(at)osdravlje.si
KEM, GOS Jasna ROZMAN jasna.rozman(at)osdravlje.si
GUM Andreja KOZLEVČAR andreja.kozlevcar(at)osdravlje.si
svetovalna služba Nada LIPLIN nada.liplin(at)osdravlje.si
svetovalna služba Ksenija NOVAK ksenija.novak(at)osdravlje.si
DSP Zvonka V. PRISLAN zvonka.vujevic(at)osdravlje.si
DSP Nataša DACA natasa.daca(at)osdravlje.si
DSP Saša ŠIRNIK sasa.sirnik(at)osdravlje.si
DSP Polona PONDELEK polona.pondelek(at)osdravlje.si
knjižničarka Barbara KORITNIK knjiznica(at)osdravlje.si
računalničarka Barbara ERŽEN barbara.erzen@osdravlje.si
pomočnica ravnateljica Brigita HORVAT brigita.horvat(at)osdravlje.si
ravnateljica dr. Lucija ŽELJKO lucija.zeljko(at)osdravlje.si

(Visited 3.690 times, 1 visits today)