Ravnateljica: dr. LUCIJA ŽELJKO, lucija.zeljko@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: VESNA HAREJ, vesna.harej@guest.arnes.si

Šolska pedagoginja: VESNA ŠUŠTERŠIČ, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Šolska psihologinja: NADA LIPLIN, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Knjižničarka: BARBARA KORITNIK, knji-dravlje.lj@guest.arnes.si
Organizator šolske prehrane: JASNA ROZMAN, jasna.rozman@guest.arnes.si
Računalničarka: BARBARA ERŽEN, barbara.erzen@guest.arnes.si

Tajnica: MOJCA VESEL, tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si
Računovodja: TOMAŽ KRANJC, racun-dravlje.lj@guest.arnes.si

Učitelji od 1. do 5. razred

Razred Učitelj Drugi učitelj v razredu oz. OPB
1. A Vesna KRAMER Marjetka MAGISTER DERLINK, Jurij KALAN
1. B Nataša TOMEC ERŽEN Marjetka MAGISTER DERLINK, Tomaž JUVAN
2. A Petra TEVŽ razred se deli
2. B Maja NOVAK Magdalena GLAVAČ
2. C Tia Stojanka DONČIĆ Helena KEBER
3. A Helena PEGAN Mateja KLEMŠE
3. B Urška DOLINAR Vesna FARKAŠ
4. A Vikica H. ZIBELNIK
4. B Alenka OSTERMAN
5. A mag. Vanja SORJAN
5. B Alenka BALON
2. – 5. r. –  TJA Vlasta VRHOVEC

 

Učitelji od 6. do 9. razred

Razred Razrednik/učitelj Predmet, ki ga poučuje
6. A Jernej GLASER NAR, BIO, ZGO, IP
ND 6. A Diana RUTAR NAR, BIO, LAB
6. B Milojka BADALIČ SLJ
ND 6. B Barbara ERŽEN OID, IP, PB
7. A Nevenka ŠUŠTERŠIČ TJA, IP
ND 7. A Lidija RUPNIK SLJ, IP
7. B Brigita HORVAT MAT, TIT, IP
ND 7. B Tjaša MILIJAŠ TJA
8. A Nives ZAVODNIK MAT, IP
ND 8. A Zvonka V. PRISLAN DSP
9. A Aleš BOBEK GEO, ZGO, DKE, IP
ND 9. A Tanja KOGOJ LUM, IP
9. B Jelka ČERNE ŠPO, IP
ND 9. B Barbara KORITNIK KNJ, PB
Jasna ROZMAN KEM, GOS, VP
mag. Danilo DOMINC ŠPO, IP
Vesna HAREJ MAT, FIZ
Andreja KOZLEVČAR GUM, OPZ, MPZ
Nataša DACA DSP/PUT
Ema ANTONČIČ DSP
Vesna ŠUŠTERŠIČ ŠSS, DSP/PUT
Nada LIPLIN ŠSS, DSP/PUT