Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki med šolskim letom bodo informativni (življenje in delo skozi šolsko leto), tematski (predavanja na različne teme; šola v naravi, valeta, končni izlet …), interesni (učenci s posebnimi potrebami, poklicno usmerjanje …) in problemski (učni uspeh, vedenjske težave …).

V vsakem oddelku bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki po dogovoru med razrednikom in starši.

Prvi roditeljski sestanek:

  • za starše učencev od 1. do 5. razreda bo 6. septembra 2018 ob 17.00 uri,
  • za starše učencev od 6. do 9. razreda bo 6. septembra 2018 ob 18.00 uri.

Drugi roditeljski sestanek bo po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, predvidoma v februarju.

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, kjer se boste sproti seznanjali z učnim napredkom vašega otroka. Le tako boste lahko svojemu otroku pravočasno priskočili na pomoč in se izognili nezaželjenim posledicam.