Skoči na glavno vsebino

PROJEKT ERASMUS + KA201 – UTOPIA

PROJEKT UTOPIA

Razvijanje veščin medpredmetnega poučevanja v povezavi s skupnostjo in zunanjim okoljem

ERASMUS + KA201

Vodja projekta: Nevenka Šušteršič

Naša šola je s šolskim letom 2019/20 začela sodelovati v mednarodnem projektu Erasmus + z naslovom  UTOPIA. S tem šolskim letom se projekt zaključuje. Rezultati dela so dostopni na spletni strani https://windekind-utopia.be.

Projekt UTOPIA temelji na spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, izmenjavi mnenj in izkušenj, medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi primerov dobrih praks med državami udeleženkami: Belgijo, Bolgarijo, Veliko Britanijo, Španijo, Grčijo in Slovenijo.

Namen projekta je okrepiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev, hkrati pa podpirati in uvesti v pouk inovativne metode poučevanja, spodbuditi aktivnost učenca ter refleksijo učitelja o svojem delu.

Dandanes je izziv vključiti nove metode v pouk, razviti strategije in veščine poučevanja, ki ustrezajo širokemu krogu različnih učencev, njihovim sposobnostim, razlikam v predznanju in motivaciji; poleg tega pa upoštevati tudi socialne,  prostorske in časovne okvire.

Že vrsto let se trudimo obogatiti in izboljšati kakovost pouka tudi z  vključitvijo elementov kot so: medpredmetno povezovanje, učenje v naravi in z lokalno skupnostjo ter veščine 21. stoletja, ki so tudi temelji projekta Utopia.

V okviru projekta so potekale delavnice in izobraževanja vodij in članov tima v partnerskih državah, sodelovanja med državami udeleženkami na platformi Twinspace in v MS Teams, srečanja na daljavo in znotraj samega kolektiva. Z novimi svežimi idejami pa si želimo preseči šolske okvire in prenesti znanje in kakovost tudi izven zidov naše šole.

MNENJA IN VTISI SODELUJOČIH UČITELJEV

NATAŠA DACA:

»V projekt sem se vključila, ker prinaša sveže ideje na področju učenja in poučevanja. Zelo mi je všeč ideja o sodelovalnem učenju na osnovi življenjskih problemov, ki vključujejo veliko gibanja in dela v naravi.« 

ZVONKA VUJEVIĆ PRISLAN:

»Po 20 letih delovne dobe sem potrebovala nov izziv. In kaj boljšega, kot se priključiti v mednarodni projekt, ki sloni na izmenjavi znanja, izkušenj in idej,  poskusu oblikovanja novih učnih pristopov ter povezovanju znotraj matičnega kolektiva.  

V mesecu januarju 2020, preden nam je virus preprečil potovanja znotraj in izven meja naše države, sem se udeležila enotedenskega seminarja v Belgiji. Odlična izkušnja. Delovno sodelovanje s pedagoškim kadrom iz drugih evropskih držav mi je dal nova znanja pa tudi potrditev, da na naši šoli delamo dobro in smo v koraku s časom. Hvala, za ponujeno priložnost! Zdaj pa komaj čakam, da se ponovno vrnemo v šolo, kjer bomo lahko skupaj z učenci in kolektivom delovali v duhu idej našega projekta Erasmus.« 

PETRA TEVŽ:

»Sodelovanje v projektu Utopia mi je omogočilo, da razširim svoja obzorja, se povežem s kolegi v tujini in v učilnico vnesem nove ideje. Neponovljiva izkušnja je hospitirati pri pouku v tuji državi in sodelovati z otroki, ki ne govorijo drugega jezika kot flamsko. Spoznati vse te neverjetne ljudi iz različnih držav, s katerimi deliš strast do svojega poklica, je neprecenljivo.

Tak projekt, kot je Utopia, te potisne naprej, da ti orodja, ideje, navdih in nove stike, da postaneš boljši učitelj in si prizadevaš za izboljšanje kakovosti izobraževanja v svoji šoli

MATEJA KLEMŠE:

»V projekt sem se vključila, ker želim svojim učencem ponuditi drugačen način učenja, učenje v naravi, učenje sodelovanja. Všeč mi je, da se učenci učijo na drugačen način, da pouk poteka zunaj, da si med seboj pomagajo in sodelujejo.«

JERNEJ GLASER:

»Projektu Utopia sem se pridružil  zaradi inovativne metode poučevanja. Pričakujem, da bomo s projektom uspeli  doseči, da učenci razvijejo sposobnost aktivne uporabe strategij in veščin izven učilnice.  

Zaradi sedečega načina življenja, menim, da je potrebno pogosto izvajati pouk na prostem, saj le-ta učencem prinaša mnoge prednosti – spodbuja gibanje na prostem, učenci aktivno delajo, izboljšuje imunski sistem in krepi odpornost, spodbuja k opazovanju, radovednost, željo po raziskovanju, učenci se srečujejo z situacijami, ki jih ne poznajo… 

Menim, da dobro čustveno počutje vpliva na učno uspešnost, učenje in na razvoj učencev. 

Projekt prinaša  nov način poučevanja, ki  veča zadovoljstvo učencev in spodbuja njihovo ustvarjalno mišljenje.« 

ALEŠ BOBEK:

»Od sodelovanja pri projektu Utopia imam velika pričakovanja, saj cilji in namen obljubljajo ter ponujajo ravno tisto, kar naš šolski sistem potiska na stran oziroma še ni sprejel.

Torej, kako večino teoretičnega obravnavanja vsebin spraviti iz piedestala naših učnih načrtov ter ga bistveno bolj nadomestiti s praktičnim, izkustvenim, doživljajskim učenjem in nenazadnje z aktivnim, čustveno občutljivim in sodelovalno vključujočim pristopom do neznanega, novega, zanimivega.

Ravno možnost pogleda “preko svojih okvirov” in “preko meja”, kar je glavna prednost Erasmus projektov, je največji magnet takšnih sodelovanj, saj aktivna izmenjava izkušenj in načinov poučevanja z okolji, ki so miselno ali vrednostno povsem drugačni, bogati in omogoča strokovno ter nenazadnje tudi osebno rast.«

TJAŠA MILIJAŠ:

»Vse hitrejše spremembe v vseh sferah našega življenja zahtevajo tudi spremembe pri vzgoji in izobraževanju naših otrok. 21. stoletje med drugimi zahteva nove zmožnosti, na katere moramo pripraviti naše otroke.

To so kritično mišljenje, ustvarjalnost, sporazumevanje, sodelovanje, tehnološko, informacijsko in medijsko pismenost, fleksibilnost, produktivnost ter socialne in vodstvene spretnosti.

Vključitev naše šole v projekt Utopia v okviru Erasmus+ pomeni izmenjavo dobre prakse ter obogatitev našega pedagoškega procesa in tako našim učencem in učenkam omogočiti najboljše priložnosti. »

NEVENKA ŠUŠTERŠIČ:

» Projekt Utopia je zame izziv, tako v smislu uporabe in prenosa inovativnih pristopov na učence kot tudi v smislu strokovnega razvoja učitelja.

Dandanes je aktivnost učenca bistvenega pomena pri usvajanju novega znanja, učenje iz izkušenj in praktični pouk sta postala pomembna elementa izobraževanja. Pri učencih moramo spodbujati motivacijo, sodelovanje, kreativnost in kritično mišljenje, da bodo kos izzivom prihodnosti.

Na drugi strani pa bo učitelj, ki skrbi za svojo osebno rast in strokovni razvoj, stopil iz okvirov udobja in rutine, analiziral svoje delo, se učil iz napak, poskusil nekaj novega brez strahu pred neuspehom in svoje znanje pogumno prenašal na sodelavce in širše.«

 
     
 

 

Vodja projekta: Nevenka Šušteršič

 

 

 

 

 

(Visited 696 times, 1 visits today)
Dostopnost