Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki prijetnega življenja in dela v naravi od 1. do 8. razreda.

V želji, da bi se čim več učencev udeležilo dejavnosti v naravi, Ministrstvo za šolstvo in šport iz državnega proračuna namenja sredstva za pomoč pri plačilu šole v naravi v 5. razredu tistim učencem, za katere starši ne morejo poravnati celotne cene. V času osnovnega šolanja ima učenec pravico do take pomoči samo enkrat.

Naši učenci in starši pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja, prostovoljnimi prispevki in drugimi humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo učencem iz socialno šibkejših družin. Višino dodeljene subvencije na podlagi prošnje določi šolska komisija po naslednjih kriterijih: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na družinskega člana, višina otroških dodatkov, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifičnosti v družini.

1. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu)
od 21. do 23. 4. 2021 (3 dni)

2. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu)
od 12. do 14. 5. 2021 (3 dni)

3. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu)
od 10. do 12. 5, 2021 (3 dni)

4. razred – Plavalna šola v naravi

Dom RK (Debeli rtič)
od 20. do 24. 6. 2021 (5 dni)

5. razred – Plavalna šola v naravi

Dom RK (Debeli rtič)
od 17. do 21. 9. 2020 (5 dni)

5. razred – Planinski tabor

CŠOD Planica (Rateče)
od 21. do 24. 6. 2021 (4 dni)

6. razred in mlajši – Zimska šola v naravi

Ribniška koča (Hočko Pohorje)
od 1. do 5. 2. 2021

7. in 8. razred Naravoslovno – matematični tabor

Dom RK (Debeli rtič)
od 19. do 23. 4. 2021 (5 dni)

(Visited 919 times, 1 visits today)