NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OŠ DRAVLJE

Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Dravlje v primeru Korona virusa SARS – CoV – 2


SEZNAM POTREBŠČIN za šolsko leto 2020/2021:

Potrebščine lahko kupite osebno ali preko spleta v kateri koli knjigarni, pri kateri koli založbi.

Za hitri nakup smo pripravili tudi povezavo do spletnega naročila pri Kopiji novi.


IZPITNI RED

 • Izpitni red pri opravljanju izpitov na Oš Dravlje ->> povezava

PRAVILA, POGODBA IN OBRAZCI ZA ŠOLSKO PREHRANO za šolsko leto 2019/2020:

 • PRAVILA šolske prehrane – veljavna od 26.02.2018,
 • POGODBA za šolsko prehrano na OŠ Dravlje,
 • obrazec za PRIJAVO učenca na šolsko prehrano,
 • obrazec za PREKLIC prijave na šolsko prehrano.

PUBLIKACIJA, VZGOJNI NAČRT, HIŠNI RED:


PRIJAVNICE


E- REDOVALNICA in E-SPOROČILA

Navodila za dostop do E-REDOVALNICE:

>> Izjava za eRedovalnico
>> navodila za starše

E-SPOROČILA so plačljiva storitev, preko katere so starši dnevno ali tedensko obveščeni o dogajanju pri pouku – o izostankih, pohvalah in grajah, pridobljenih ocenah, manjkajočih domačih nalogah ter o napovedanem ocenjevanju znanja. eSporočila se pošiljajo na mobilni telefon in elektronski naslov. Dnevno obveščanje stane 24 evrov, tedensko pa 12 evrov na leto.

>> Obrazec za naročilo eSporočil

Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen obrazec na naslov:

LOGOS.SI, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

Več o tem pa si lahko preberete na spletnih straneh podjetja LOGOS.SI d.o.o – www.lopolis.si in www.logos.si.


OBVESTILO O TRAJNIH NALOGIH (direktna obremenitev)
Sporočamo vam, da bo urejanje trajnih nalogov (direktnih obremenitev) za plačilo obveznosti do naše šole od 01.01.2013 potekalo drugače kot doslej. Od navedenega datuma dalje boste lahko odprtje, prekinitev ali spremembo trajnega naloga (po novem storitev SEPA) za plačilo obveznosti do naše šole urejali izključno le v računovodstvu Osnovne šole DRAVLJE in ne več pri vaši banki in sicer z izpolnitvijo obrazca »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«, ki ga boste prejeli v računovodstvu šole. Za že obstoječe trajne naloge bo prehod avtomatski.
S 1. 1. 2013 je obvezna vključitev v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo (krajše zapisano »shema SDD«) v celostnem obsegu. Pravila, ki veljajo za plačnike v shemi SDD se nahajajo v splošnih pogojih bank, ki vodijo račun plačnika. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa.
Za vse navedeno ter za ugovore oziroma druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem sheme SDD, se lahko obrnete na računovodstvo šole kontaktna oseba:
TOMAŽ KRANJC, tel. št.: 5073-616, e-pošta: racun-dravlje.lj@guest.arnes.si
S spoštovanjem,
Računovodja: Tomaž Kranjc
>> Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev


STATUS športnika, umetnika in raziskovalca:

 • Dogovor o prilagajanju obveznosti učenca ob statusu>> povezava
 • Pravila prilagajanja šolskih obveznosti – >> povezava
 • Obrazec status perspektivnega športnika – prijava – >> povezava
 • Obrazec status perspektivnega umetnika – prijava – >> povezava
 • Obrazec status vrhunskega športnika – prijava – >> povezava
 • Obrazec status vrhunskega umetnika – prijava – >> povezava

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI:

Načrt šolskih varnih poti – >> povezava

(Visited 1.469 times, 1 visits today)