Skoči na glavno vsebino

UČENCI

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOST UČENCEV

Temeljni namen šole je pridobivanje znanja z različnih področij. Vsak učenec ima priložnost pokazati svoje sposobnosti in začutiti lastno vrednost.
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. Da bi bili čim bolj uspešni in da ne bi bilo neprijetnega prekinjanja dela ter odvečnega opozarjanja, je vaša dolžnost:

  • da aktivno sodelujete pri pouku in si tako pridobite več znanja in se po pouku vključujete v ponujene oblike dodatnih dejavnosti,
  • da opravljate domače naloge in se pripravljate na naslednji šolski dan,
  • da pravočasno prihajate v šolo z vso potrebno opremo, da mirno počakate na začetek pouka,
  • da imate spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
  • da se med seboj kulturno pogovarjate, brez žaljivk ali kletvic, da se med seboj pozdravljate in da pozdravljate vse delavce šole in tudi obiskovalce,
  • da v jedilnico vstopate le učenci, ki imate tam malico ali kosilo, da mirno pojeste svoj obrok hrane in da imate spoštljiv odnos do kuhinjskega osebja in do hrane,
  • da čuvate šolsko lastnino in da ste do svojih osebnih stvari skrbni in spoštujete lastnino drugih,
  • da skrbite za čisto okolje v šoli in izven nje,
  • da poiščete pomoč pri razredniku ali v svetovalni službi, če se počutite ogrožene.

V vzgojnem načrtu, ki smo ga skupaj ustvarjali, so podrobneje določena pravila. Pričakujemo, da se boste načrta in pravil držali.

(Visited 6.924 times, 1 visits today)
Dostopnost