Dobrodošli na spletni strani SLOVENŠČINA

Tu boste lahko izvedeli vse, kar je povezano s poukom slovenščine od 6. do 9. razreda.

Lidija RUPNIK: 6. A, 7. A, 8. r./2. sk., 9. r./1. sk.,  IP VZM (TIS)
e-pošta: lidija.rupnik@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 11.20 – 12.05

Milojka BADALIČ: 6. B, 7. B, 8. r./3. sk, 9. r./2. sk., 9. r./3. sk.
e-pošta: milojkabadalic4316501@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 10.30 – 11.15

Helena KEBER: 8. r./1. sk.
e-pošta: posta.za.heleno@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 11.20 – 12.05

POVEZAVE

Razpored pisnih nalog, preizkusov znanja, govornih nastopov in domačega branja za šolsko leto 2020/2021

6. razred
1. pisna naloga: mnenje o knjigi domačega branja 20. 10. 2020
2. pisna naloga: poustvarjanje 25. 5. 2021
1. preizkus znanja 15. 12. 2020
2. preizkus znanja 13. 4. 2021
1. govorni nastop:
– pravljica od 16. 11. 2020
– deklamacija Pavčkove pesmi (po dogovoru) 1. 2. 2021

1. domače branje:/izberi eno izmed navedenih knjig/ 20. 10. 2020
– Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo, Kolesar naj bo ali Ranta vrača udarec
– Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
– Bogdan A. Novak: Zvesti prijatelj (1. pisna naloga)
2. domače branje: 1. 3. 2021
– Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce ali Prežihov Voranc: Solzice
3. domače branje: 1. 6. 2021
– strokovna sli leposlovna knjiga z ekološko tematiko po izbiri

7. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 20. 11. 2020
2. pisna naloga: obnova knjige domačega branja 26. 3. 2021
1. preizkus znanja 18. 12. 2020
2. preizkus znanja 11. 6. 2021
1. govorni nastop: deklamacija in analiza ljudske pesmi 19. 10. 2020

1. domače branje: 11. 1. 2021
– E. Petiška: Grške bajke ali Dušica Kunaver: Slovenske ljudske pravljice in pripovedke
2. domače branje (2. šolski spis) /izberi eno/ 26. 3. 2021
– Josip Jurčič: Jurij Kozjak
– Rado Murnik: Lepi janičar
– F.S. Finžgar: Pod svobodnim soncem
3. domače branje: 14. 6. 2021
– Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali
– Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik ali
– Meg Cabot: Princeskin dnevnik ali
– Ana Frank: Dnevnik Ane Frank

8. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 24. 11. 2020
2. pisna naloga: ocena knjige domačega branja 2. 3. 2021
1. preizkus znanja 5. 1. 2021
2. preizkus znanja 8. 6. 2021

Recitacija: Valentin Vodnik: Moj spominik ali Zadovoljni Kranje
6. 10. 2020
Recitacija: F. Prešeren: Zdravljica od 15. 12. 2020

1. domače branje (pisna naloga): 2. 3. 2021
– Desa Muck: Hči Lune ali Lažniva Suzi ali Nebo v očesu lipicanca
– J. R. Tolkien: Hobit
– Bogdan Novak: Ninina pesnika dva
2. domače branje: 12. 4. 2021
– Ivan Tavčar: Visoška kronika
3. domače branje – govorni nastop /izberi eno zbirko sodobnega slovenskega pesnika – po dogovoru z učiteljem/: od 17. 5. 2021
– Desa Muck: Hči Lune ali Lažniva Suzi ali Nebo v očesu lipicanca
– J. R. Tolkien: Hobit
– Bogdan Novak: Ninina pesnika dva

9. razred
1. pisna naloga: opis in oznaka osebe 13. 10. 2020
2. pisna naloga: poustvarjanje povezano z domačim branjem 16. 3. 2021
1. preizkus znanja 12. 1. 2021
2. preizkus znanja 20. 4. 2021
Govorni nastop: mnenje o prebrani knjigi (proza) sodobne slovenske književnosti od 18. 5. 2021

1. domače branje: 1. 10. 2020
Exupery: Mali princ
2. domače branje (šolski spis): 16. 3. 2021
– Ivan Cankar: Moje življenje
3. domače branje (govorni nastop): od 17. 5. 2021
– sodobni slovenski pisatelji /po dogovoru z učiteljem/

(Visited 1.295 times, 2 visits today)