SVET ŠOLE imenuje in razrešuje ravnatelj šole, sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi ter odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ČLANI SVETA OŠ DRAVLJE

Predstavniki občine:

 • Eva BOŠTJANČIČ
 • Nina CANKAR
 • Maja ERBEŽNIK

Predstavniki Sveta staršev:

 • Aida ŠKORO BABIĆ
 • Lovro MUNDA
 • Katjuša GROŠELJ

Predstavniki učiteljskega zbora:

 • Aleš BOBEK
 • Danilo DOMINC
 • Vesna FARKAŠ
 • Jurij KALAN
 • Vanja SORJAN

 

(Visited 351 times, 1 visits today)