Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Vpis v 1. razred

Skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Skladno s 45. členom zakona morajo starši v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2017/18 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2011 in 31. 12. 2011.

Vpis vpis_1r_2015bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe:
v TOREK, 14. 2. 2017 in v SREDO, 15. 2. 2017

  • od 8.00 do 12.00 ure in
  • od 16.00 do 19.00 ure.

 

Starši morate ob vpisu predložiti na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list .

>> fotogalerija Srečanja za bodoče prvošolce