Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

OBISK SKUPINE UČITELJEV IZ NOVEGA SADA

Petek, 15. 06. 2018, je bil za Osnovno šolo Dravlje poseben dan. Obiskala nas je namreč skupina učiteljev z Osnovne šole Miroslav Antić iz Novega Sada. V pričakovanju tega snidenja je vladalo na šoli prijetno, že skoraj malce vznemirljivo vzdušje, saj smo želeli svoje učiteljske kolege iz Srbije sprejeti kar se da gostoljubno. Ob prihodu jim je naš pevski zbor zapel nekaj pesmi v pozdrav, ravnateljica in pomočnica pa sva jih nato malo popeljali po šoli. Skupaj z učitelji smo jim pokazali predvsem tisto, kar jih je najbolj zanimalo. Z največjo radovednostjo so pokukali v učilnice, kjer je potekal pouk nekaterih izbirnih predmetov, slovenščine za tujce ter podaljšanega bivanja. Po končanem ogledu šole smo jih povabili tudi na kosilo. Velikodušno smo si izmenjali dragocene izkušnje glede pouka in organizacije dela v šoli. Izrazili so iskreno navdušenje nad likovnimi izdelki naših učencev ter urejenostjo šole. Strinjali smo se, da je naše sodelovanje za obe šoli zelo spodbudno in navdihujoče, zato smo sklenili, da bomo tovrstne stike ohranjali še naprej.

Lucija Željko

REZULTATI ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI

V času od 15. maja do 15. junija 2018 smo za učence od 2. do 9. razreda in njihove starše izvedli anonimno anketo, s pomočjo katere smo poskušali ugotoviti stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano.

Na spodnjih povezavah so predstavljeni rezultati ankete staršev in učencev.solska_prehrana

>> Rezultati ankete o šolski prehrani – STARŠI

>> Rezultati ankete o šolski prehrani – UČENCI

Hvala za vse pobude, pripombe in mnenja! Trudili se bomo, da bo naša prehrana čim bolj pestra, ustrezna in okusna.

Jasna Rozman, vodja šolske prehrane

ZAHVALA

Spoštovani starši in dragi učenci!

V imenu Karitasa Slovenije in šolske skupnosti se vam zahvaljujemo za sodelovanje v dobrodelni akciji POKLONI ZVEZEK. Zbrali smo 111 zvezkov, ki bodo narisali nasmeh marsikateremu otroku v začetku novega šolskega leta. Srčna hvala za trud in spodbujanje otrok k solidarnosti s sovrstniki.

Za šolsko skupnost: Vesna Farkaš

>> fotogalerija

Zaključek šolskega projekta Prostovoljstvo

V letošnjem šolskem letu je na šoli prvič zaživel projekt Prostovoljstvo. Skupina učenk in učencev iz 4. in 6. razreda je pod vodstvom mentorice, učiteljice Vesne Farkaš, nabirala izkušnje, pridobivala znanje in kompetence-kot so timsko delo, projektno delo, komunikacijske spretnosti, sodelovanje. Učenke in učenci 4. razreda so vsak petek prvošolcem in drugošolcem obogatili ustvarjalni prosti čas v podaljšanem bivanju z bralnimi uricami in poustvarjanjem. Beri naprej