Skoči na glavno vsebino

STARŠI

DOLŽNOSTI STARŠEV

V šoli učence tudi vzgajamo, ne moremo pa prevzemati vloge družine. Ker eni in drugi želimo pomagati otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, morate starši dobro sodelovati s šolo.

Zato od vas, starši, pričakujemo, da boste:

 • skrbeli, da bo vaš otrok redno in točno obiskoval šolo,
 • sporočali otrokovo odsotnost,
 • kontrolirali otroka, da bo prinašal v šolo potrebno opremo in pripomočke,
 • podpirali svojega otroka pri delu za šolo,
 • redno obveščali šolo o vseh posebnostih in težavah, ki bi lahko vplivale na delo in vedenje otroka v šoli,
 • sproti poravnavali vse obveznosti do šole,
 • redno prihajali na govorilne ure, roditeljske sestanke in ostale oblike sodelovanja,
 • spoštovali hišni red in se ga držali.

Izostanki (53. člen Zakona o osnovni šoli):

 • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
 • Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
 • Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
(Visited 1.423 times, 1 visits today)
Dostopnost