Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Svet šole

SVET ŠOLE imenuje in razrešuje ravnatelj šole, sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi ter odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ČLANI SVETA OŠ DRAVLJE

Predstavniki občine:

 • Eva BOŠTJANČIČ
 • Nina CANKAR
 • Maja ERBEŽNIK

Predstavniki Sveta staršev:

 • Aida ŠKORO BABIĆ
 • Lovro MUNDA
 • Katjuša GROŠELJ

Predstavniki učiteljskega zbora:

 • Aleš BOBEK
 • Danilo DOMINC
 • Vesna FARKAŠ
 • Jurij KALAN
 • Vanja SORJAN