Skoči na glavno vsebino

»TRAJNOSTNA POT = MOJA IZBIRA«

»TRAJNOSTNA POT = MOJA IZBIRA«

Vodja projekta: Brigita HORVAT

1. O PROJEKTU

Projekt ‘Trajnostna pot = moja izbira’ je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Nosilec projekta je društvo Sobivanje, projekt sofinancira Eko sklad, javni sklad RS.

2. NAMEN

S  projektom  Trajnostna pot = moja izbira želimo dograditi celostno zanje o vplivu prometa na okolje ter otroke in odrasle seznaniti z alternativnimi oblikami transporta in njihovimi prednostmi.

Namen projekta je tako:

 • zmanjšati onesnaženost zraka kot posledice prometa;
 • povečati število kolesarjev, pešcev in ostalih trajnostnih oblik transporta;
 • postaviti temelje za izdelavo načrtov trajnostnih poti in razvoj trajnostne prometne infrastrukture;
 • z aktivnostmi povečati delež alternativnih oblik prevoza, zmanjšati delež avtomobilov, povečati stopnjo fizične aktivnosti in tako vplivati tudi na zdravje zaposlenih in otrok v izobraževalnih ustanovah;
 • s skupinskimi aktivnostmi krepiti socialne kompetence zaposlenih ter predvsem otrok in s tem v trajnost projekta poleg okoljskega in ekonomskega vidika vključiti tudi socialni vidik;
 • povečati delež trajnostnega transporta med zaposlenimi v javnih ustanovah ter med otroki in družinami.

3. POTEK PROJEKTA

Projekt je potekal od junija do oktobra 2018.

4. SODELOVANJE

V sklopu projekta so potekale naslednje aktivnosti:

-> Začetna in končna raziskava:

 • anketa pri otrocih, starših in med zaposlenimi v javnih zavodih glede načina prihoda v ustanovo.
 • Uvodni vprašalnik, s katerim smo beležili:

                 – okvirno število sodelujočih otrok, ki se v šolo pripeljejo ali pridejo

                    peš, s kolesom,

                 – razloge za izbiro oblike prevoza,

                 – možnosti za izbiro drugačne/alternativne oblike prevozam

                 – načini prihajanja v šolo otrok in zaposlenih – ali se na poti

                   družijo ipd.

-> Natečaj:

 • Otroci so na na zemljevide, ki smo jih prejeli s strani Društva Sobivanje, skupaj z natančnimi navodili, označili poti, po katerih prihajajo v ustanove;
 • Glede na način, kako pridejo v ustanovo, so pot označili z ustrezno barvo. Na poti označijo tudi morebitne kritične točke. Tako smo dobili za našio ustanovo shemo obstoječih poti prihodov;
 • Posebej smo beležili delež zaposlenih in delež otrok, ki se vozijo v ustanovo z avtomobilom, tistih, ki pridejo s kolesom in tistih, ki pridejo v ustanovo peš;
 • Posebno pozornost, kot alternativo prevozu z avtomobilom, smo namenili javnemu prevozu in organiziranemu šolskemu prevozu;
 • Na podlagi prejetih vrisov poti in označenih kritičnih točk, so v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izbrali našo ustanov, ki so nam pripravili načrt trajnostnih poti na realnem zemljevidu. Na njem so prikazane tudi alternativne poti v ustanovo.

-> ‘Dan trajnostne mobilnosti’ – dogodki v šoli

 • V postopku prijav so nas izbrali za ustanovo, na kateri so organizirali ‘Dan trajnostne mobilnosti’.
 • Ustanovo so izbrali na podlagi naslednjih kriterijev:

                 – števila prijavljenih otrok v projekt,

                 – števila predvidenih udeležencev dogodka Dan trajnostne mobilnosti,

                 – enakomerne regijske pokritosti.

 • Poleg izrisa načrta trajnostnih poti (v sodelovanju z Geodetskim inštitutom) smo izvedli dogodek (11. 10. 2018) dan trajnostne mobilnosti, ki je bil vsebinsko razdeljeni na:

                 – predavanje za starše in zaposlene,

                    · uvodni nagovor – kratka predstavitev projekta,

                    · primer trajnostne prometne prakse – izkušnje iz tujine – g. Sašo

                      Niskač,

                   · trajnostno mobilnost, okolje in zdravje: Nada Pavšer – predsednica

                     Sobivanja,

                   · predstavitev pomena in načrtov trajnostnih poti: predstavnik

                     Geodetskega Inštituta Slovenije,

                – izobraževalne delavnice za otroke,

                  · popravljanje zračnic in koles kot včasih – popravilo je lahko bolj

                    trajnostno kot nakup novega,

                 · kviz o varnosti v prometu – preverjanje znanja o obnašanju v

                   prometu za otroke,

                 · poligon s poganjalčki za najmlajše – obnašamo se, kot da smo na

                   resnični cesti,

                 · izdelava zemljevidov – Geodetski Inštitut Slovenije.

 • V sklopu dogodka so prisotni dobili informacije o prednostih trajnostne mobilnosti, tako na splošno kot v njihovem domačem okolju.
 • Končni cilj dogodkov je predvsem aktivno pospeševanje razvoja trajnostne mobilnosti, ozaveščanje ljudi o vplivu prometa na onesnaženost zraka in spreminjanje miselnosti in navad ljudi.

Projekt je bil zanimiv, koristen in uporaben za vsakogar. Društvu se zahvaljujemo za spodbudno sodelovanje in dobljene nagrade (zemljevid, kolo in stojalo za kolesa).

>> fotogalerija

 

(Visited 513 times, 1 visits today)
Dostopnost