MEDKULTURNO SODELOVANJE

Vodja projekta: Vesna FARKAŠ

Eden izmed ciljev, ki jih uresničujemo v naši šoli, je tudi medkulturno sodelovanje. Zavedamo se, da je medkulturni dialog priložnost za izboljšanje sožitja med narodi in državami ter krepitev prijateljstva.

V lanskem šolskem letu smo imeli ob zaključku projekta prireditev in predstavitev tradicionalnih jedi držav, iz katerih prihajajo naši učenci ali njihovi starši. V projektu je sodelovalo veliko učencev, njihovih staršev, učiteljev in delavcev šole. Ob prijetni glasbi, predstavitvah učencev in kulinaričnih dobrotah smo preživeli lepo in nepozabno popoldne.

Potrebno je bilo veliko sodelovanja in usklajevanja s starši, ki so pripravili pogostitev tipičnih jedi, in z otroki, ki so predstavljali državo iz katere prihajajo.

S tem projektom želimo, da se starši med seboj spoznajo in se nekateri bolje vključijo v naše okolje, da ne ostanejo izolirani v okvirih svojega doma, še posebej, ko gre za ženske, ki niso vključene v delovno okolje. Hkrati je to priložnost tudi za nas, da jih bolje spoznamo. To pozitivno deluje na celotno okolje, na ta način razbijamo predsodke in razvijamo medkulturno sodelovanje.

Ob koncu leta nas je obiskal kolektiv Osnovne šole iz Novega Sada. Predstavili smo jim življenje in delo na naši šoli ter slovenski šolski sistem v praksi. V letošnjem letu načrtujemo obisk šole v Novem Sadu.

Ob letu evropske kulturne dediščine pa želimo otrokom približati našo kulturo, zato bomo ob posebnih priložnostih obiskali kulturne ustanove in si ogledali mesto Ljubljana.