Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

SKLAD ŠOLE

Šola ima sklad prostovoljnih prispevkov. S pridobljenimi finančnimi sredstvi financiramo nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za dvig kvalitete poučevanja. V preteklih letih smo z donatorskimi sredstvi obogatili marsikatero učilnico z LCD projektorji, nabavili elektronske table, smučarsko opremo, pomagali socialno šibkim učencem pri sredstvih za šolo v naravi, nagrajevali nadarjene učence (izleti, tekmovanja) in kupili Lego robote za delo pri interesni dejavnosti.

Vsako leto starši prispevate sredstva, s katerimi nam pomagate pri posodabljanju pouka in spodbujanju razvojne ter raziskovalne dejavnosti naših učencev, za kar se vam zahvaljujemo.

Tudi v letošnjem šolskem letu vam bomo, po sklepu Sveta staršev, poslali položnice, na katerih bo zapisan znesek, lahko pa prispevate sredstva po lastni presoji na račun šole: SI 56-0126-1603-0664-989 s pripisom “Sklad prostovoljnih prispevkov”. Poleg tega bomo organizirali tudi prodajno razstavo likovnih del.

Delovanje šolskega sklada je opisano v PRAVILNIKU Šolskega sklada.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Sredstva se pridobivajo s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev.

Prispevki staršev se zbirajo preko položnic, s prostovoljnimi prispevki na Sončkovemu dnevu in novoletnemu sejmu.

Učenci z zbiranjem starega papirja ter s pevskim nastopom dodatno polnijo blagajno Sklada.

DONACIJE

Vabimo vse starše, da v okviru svojih možnosti povabite donatorje s pomočjo povabila Prošnja za donacijo.

Donatorska pogodba

Sklad šole zbira predloge za nadstandardne dejavnosti, za spodbudo nadarjenim in pomoč učno šibkejšim. Predloge lahko pošljete na naslov: tajnistvo@osdravlje.si. V naslovu predloga zapišite: ‘Predlog za Sklad šole’.

Na Sklad šole se lahko osebno vložijo ali pošljejo prošnje za pomoč socialno šibkejšim. Prošnje z naslovom: ‘Prošnja za delno pokritje stroškov’ se pošlje v svetovalno službo, na: nada.liplin@osdravlje.si.

 


>> Dohodnina za donacijo šolskemu skladu OŠ Dravlje

>> DOBRODELNA AKCIJA ŠOLSKE SKUPNOSTI in ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DRAVLJE »STARA IGRAČA ZA NOVO IGRO«

>> Prošnja za darovanje (ali odkup po simbolični ceni) SMUČARSKE OPREME

(Visited 730 times, 1 visits today)
Dostopnost