Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

BRALNE MINUTKE

“Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.”

                                                         Richard Steele

 

BRALNE MINUTKE

Vodja projekta: Alenka BALON

Branje je v šoli najučinkovitejše sredstvo za učenje, zato bomo letos v 4. in 5. razredu poskušali izboljšati bralne strategije naših učencev in učenk. V tem obdobju prehajajo iz besednega razumevanja na interpretativno branje. To je branje z razumevanjem, kar pomeni, da v besedilu:

  • izluščijo bistvo oz. idejo besedila,
  • prepoznajo povezanost med posameznimi deli besedila,
  • prepoznajo medsebojno odvisnost stališč in
  • sklepajo in presojajo na podlagi prebranih podatkov.

Naši cilji so, da učenci in učenke:

  • tekoče berejo glasno in tiho,
  • pri branju daljših in manj znanih besed upočasnijo branje,
  • širijo besedišče,
  • pomen neznanih besed razberejo iz konteksta besedila ali ga poiščejo v SSKJ.

Spoštovani starši, pomagajte nam in svoje otroke spodbujajte k rednemu branju in pogostemu obiskovanju knjižnic. Preberite jim kdaj tudi pravljico za lahko noč ali pa naj vam jo preberejo otroci sami.