Število ur/teden (dni/leto) po predmetih in razredih