Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki prijetnega življenja in dela v naravi od 1. do 8. razreda.

V želji, da bi se čim več učencev udeležilo dejavnosti v naravi, MIZŠ letno zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje ene šole v naravi eni generaciji učencev (na naši šoli za 4. razred). Isti generaciji se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. V času osnovnega šolanja ima učenec pravico do take pomoči samo enkrat.

Naši učenci in starši pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja, prostovoljnimi prispevki in drugimi humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo učencem iz socialno šibkejših družin. Višino dodeljene subvencije na podlagi prošnje določi šolska komisija po preučitvi socialno ekonomskega statusa družine.

1. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Prvine (Čemšenik)
od 11. do 13. 1. 2023 (3 dni)

2. razred – Naravoslovni tabor

Mlad. klim. zdravilišče Rakitna (Preserje)
od 7. do 9. 6. 2023 (3 dni)

3. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu)
od 18. do 20. 1. 2023 (3 dni)

4. razred – Plavalna šola v naravi

Dom RK (Debeli rtič)
od 19. do 23. 6. 2023 (5 dni)

5. razred – Planinska šola v naravi

CŠOD Planica (Rateče)
od 19. do 23. 6. 2023 (5 dni)

6. razred – Zimska šola v naravi

Ruška koča (Areh)
od 20. do 24. 2. 2023 (5 dni)

7. razred Naravoslovno – matematični tabor

 

8. razred Kulturno – družboslovni tabor

CŠOD Štrk (Ptuj)
od 28. 11. do 2. 12. 2023 (5 dni)

 

(Visited 2.386 times, 3 visits today)