Med šolskim letom bomo izvedli več odprtih srečanj z učitelji, učenci, starši in strokovnjaki posameznih področij ter drugih oblik sodelovanja, kot so:  

  • Sončkov dan, ki bo 22. septembra 2018: Leto kulturne dediščine,
  • dobrodelni sejem in novoletni koncert, ki bo 6. decembra 2018,
  • delavnice za šolske novince pred vpisom, ki bodo 31. januarja 2019,
  • Pozdrav pomladi – prireditev učencev 1. triade, ki bo 21. marca 2019,
  • tradicionalni koncert in revija pevskih zborov, ki bo  maja 2019,
  • valeta, ki bo junija 2019,
  • slovesnost ob zaključku šolskega leta, ki bo 20. junija 2019.