Skoči na glavno vsebino

USTVARJALNA UČNA OKOLJA

Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Od septembra 2020 smo vključeni v razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21.stoletje Zavoda RS za šolstvo. V okviru te naloge učitelji razvijajo formativno spremljanje in se še posebej osredotočajo na:

  • dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način,
  • da bo glas učencev bolj slišan in upoštevan ter da se bodo vsestransko dobro počutili,
  • spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci.

Bolj podrobno so cilji razvojne naloge:

  • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnostmi, … učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka).
  • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
  • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, dokazov učenja, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnejšemu in trajnejšemu znanju.
  • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje).
  • Ustvariti učno okolje v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

Povezava do spletne strani projekta pri ZRSŠ: https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/

(Visited 225 times, 1 visits today)
Dostopnost