SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

ČLANI SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2018/2019

 • 1. A Natalija TOKANOVIĆ
 • 1. B Mateja PREMERL
 • 2. A Aida ŠKORO BABIČ
 • 2. B Peter PEČNIK
 • 2. C Tinka MAJARON
 • 3. A Marjan KODELJA
 • 3. B Dejan VUKOTA
 • 4. A Bojan JOVANOVIĆ
 • 4. B Almina ELEZOVIĆ
 • 5. A Simon JAVORNIK
 • 5. B Olga KARDOŠ
 • 6. A Karmela DROBNIČ
 • 6. B Matej TROBIŠ
 • 7. A Petra VERLIČ
 • 7. B Peter LEVIČ
 • 8. A Lovro MUNDA
 • 9. A Katjuša GROŠELJ
 • 9. B Mitja MAVEC