Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST

Mentoricja šolske skupnosti: Vesna FARKAŠ in Aleš BOBEK

 

Oddelčna skupnost je oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Pri razrednih urah skupaj z razrednikom učenci obravnavajo vprašanja povezana z delom in življenjem učencev v šoli. Ure oddelčnih skupnosti so vsak četrtek 1. šolsko uro. V skupnost učencev šole sta izbrana 2 predstavnika razreda.

Naloge šolske skupnosti so:

  • zbirati pripombe, predloge oddelčnih skupnosti,
  • spremljati uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
  • organizirati šolske prireditve,
  • načrtovati zbiralne in humanitarne akcije,
  • obveščati o raznih dogodkih (mesec preventive, dan boja proti Aids-u, teden boja proti nasilju, dan človekovih pravic, teden zdravja..).

Med dejavnosti, ki jih vodi šolska skupnost so tudi skupne razredne ure (4x letno) na katerih se predstavi delo po posameznih razredih; pregleda uspehe na različnih področjih, skupaj obravnava teme (npr. o škodljivnosti kajenja).

MESTNI OTROŠKI PARLAMENT – Mestna hiša, Velika dvorana Mestne hiše, ena predstavnica OŠ Dravlje
REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT – na eni izmed izbranih šol v regiji, en izvoljen predstavnik
NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT – dvorana Državnega zbora RS, pet izvoljenih predstavnikov Ljubljane – člani mestne otroške vlade

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu.
Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
OP je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo.

AKTIVNOSTI ŠOLSKE SKUPNOSTI:


ŠOLSKA SKUPNOST za šolsko leto 2016/2017

27. MESTNI OTROŠKI PARLAMENT

16. februarja je v Mestni hiši zasedal Mestni otroški parlament. Naša predstavnica, Lina Leskovec iz 9.b, je zgledno zastopala našo šolo in skupaj s sovrstniki razpravljala o prihodnosti. Tema letošnjega parlamenta, Otroci in načrtovanje prihodnosti,  je mlade usmerjala v šolo in šolski sistem, na vpliv medijev na odraščanje, na pogled na družbo in okolje ter na to, kaj lahko sami storijo za njihovo prihodnost.

Mentorica šolske skupnosti: Vesna Farkaš


ŠOLSKA SKUPNOST za šolsko leto 2015/2016

26. MESTNI OTROŠKI PARLAMENT

20160211_08232711. februarja je v Mestni hiši potekal 26. Mestni otroški parlament na temo PASTI MLADOSTNIŠTVA. Udeležila se ga je naša predstavnica, Lina Leskovec iz 8.b. 48 učencev ljubljanskih osnovnih šol je sodelovalo v razpravi o pasteh, ki na mlade prežijo vsak dan. Otroci so javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme. Priložnost prisluhniti mladim in vzpostaviti dialog so imeli tudi gosti, predstavniki lokalnih oblasti, vladnih in nevladnih organizacij. Mestna otroška vlada bo predloge in pobude prenesla na Regijski in Nacionalni otroški parlament.

Mentorica OP Vesna Farkaš

>> fotogalerija

OBMOČNI OTROŠKI PARLAMENT

SAM_4387V sredo, 27.1.2016, so se naši predstavniki šole udeležili Območnega otroškega  parlamenta, ki je potekal v Ljudskem domu v Šentvidu. Lina Leskovec, Aida Isaković, Žan Nikolov, Nataša Krapež iz osmih razredov in Zoja Vratarič iz četrtega razreda, so pred vrstniki ostalih šol iz območja Šiške, predstavili svoja mnenja, misli, dileme, vprašanja, ki se nanašajo na temo letošnjega parlamenta “Pasti mladostništva”.SAM_4391
Naša predlagana tema za naslednji otroški parlament, Šport in mladi, je bila izglasovana kot druga. O njej bodo glasovali na Mestnem otroškem parlamentu, ki bo 11.2.2016 v Mestni hiši in se ga bo udeležila predstavnica Lina Leskovec iz 8.b.

Pohvala vsem petim predstavnikom naše šole za vneto razpravo.

Mentorica OP: Vesna Farkaš


ŠOLSKA SKUPNOST za šolsko leto 2013/2014

OBMOČNI OTROŠKI PARLAMENT
obmocni otroški parlamentV torek, 21.1.2014 je v Ljudskem domu v Šentvidu potekal Območni otroški parlament za območje Šiške. Predstavniki naše šole: Lina Leskovec, Žan Nikolov, Janez Podlogar, Sandra Mikič in Aljoša Kalacanović so vneto razpravljali na temo razmer v družbi. Na volitvah sta bili naša predlagana akcija (kot primer dobre prakse) “ODKLOP” in predlagana tema za 25. otroški parlament “MLADI IN ŠPORT”, izvoljeni kot drugi. O akciji in temi bodo mladi parlamentarci odločali na Mestnem otroškem parlamentu.

 Naš predstavnik šole, Aljoša Kalacanović iz 8.a, pa je bil izvoljen za namestnika člana Mestne otroške vlade. Čestitamo!

Vesna Farkaš, mentorica

>> fotogalerija

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLEMENT
šolski otroški parlamentV petek, 17.1.2014 je na šoli potekal šolski otroški parlament. Predstavniki oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda so predstavili zaključke in ugotovitve na temo “RAZMERE V DRUŽBI”, o kateri so se pogovarjali na razrednih urah, v okviru predmetov domovinska in državljanska kultura in etika, družba, spoznavanje okolja in v podaljšanem bivanju. Izvedli smo tudi likovni in literarni natečaj.
Podteme za razpravo mladih parlamentarcev pa so bile naslednje:

  • Moje otroštvo – med željo in realnostjo
  • Kako je biti otrok v današnjem času ?
  • Kaj lahko jaz storim zase in za druge?

Šolski otroški parlament je vodil Aljoša Kalacanović iz 8.a.

Mentorici Vesna Farkaš in Milena Grubelnik

>> poročilo šolskega otroškega parlamenta
>> fotogalerija