Skupne govorilne ure

Starši imate možnost govoriti z vodstvom šole, svetovalnimi delavci in vsemi učitelji, ki poučujejo v odddelku, od 17.30 do 19.00 ure v naslednjih dnevih:

  • 18. oktober 2018
  • 15. november 2018
  • 13. december 2018
  • 17. januar 2019
  • 14. marec 2019
  • 18. april 2019
  • 16. maj 2019

K popoldanskim govorilnim uram se boste lahko starši najavili z vpisom na poseben list, ki bo visel na vratih, kjer bo posamezni učitelj izvajal govorilne ure. Z vpisom boste starši rezervirali termin. Predhodno najavljeni starši boste imeli prednost.

Individualne govorilne ure

Vsi učitelji bodo imeli govorilno uro tudi v dopoldanskem času. Takrat se boste lahko starši osebno ali po telefonu pogovorili o učno-vzgojni problematiki oziroma delu posameznega učenca.

Če bo učitelj v času dopoldanske govorilne ure razporejen za nadomeščanje, lahko starši pričakujete, da bo vaš pogovor časovno omejen ali pa se boste dogovorili za nov termin

Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 01/ 507 36 16.

Razred Učitelj Govorilne ure
Elektronski naslov
1. A Vesna KRAMER Četrtek, 12.10 – 12.55
1. B Nataša T. ERŽEN Četrtek, 12.10 – 12.55
2. A Petra TEVŽ Torek, 9.25 -10.10
2. B Maja NOVAK Torek, 10.30 -11.15
2. C Tia S. DONČIČ Torek, 11.20 -12.05
3. A Helena PEGAN Četrtek, 9.25 -10.10
3. B Urška DOLINAR Četrtek, 11.20 -12.05
4. A Vikica HVALEC ZIBELNIK Petek, 9.25 -10.10
4. B Alenka OSTERMAN Četrtek, 10.30 -11.15
5. A mag. Vanja SORJAN Sreda, 9.25 -10.10
5. B Alenka BALON Sreda, 10.30 -11.15  alenka.balon@guest.arnes.si
2. – 5. R Vlasta VRHOVEC Četrtek, 10.30 -11.15

Učenci so v podaljšanem bivanju razdeljeni v 10 skupin. V podaljšanem bivanju poučujejo: Jurij KALAN, Magdalena GLAVAČ, Helena KEBER, Mateja KLEMŠE, Vesna FARKAŠ, Tomaž JUVAN. Individualne govorilne ure imajo v petek, 11.20 -12.05.

Razred Razrednik/učitelj Govorilne ure
Elektronski naslov
6. A Jernej GLASER Četrtek, 11.20 -12.05 jernej.glaser@guest.arnes.si
ND 6. A Diana RUTAR Torek, 11.20 -12.05 diana.rutar@guest.arnes.si
6. B Milojka BADALIČ Četrtek, 10.30 -11.15 milojkabadalic4316501@gmail.com
ND 6. B Barbara ERŽEN Torek, 12.10 – 12.55 barbara.erzen@guest.arnes.si
7. A Nevenka ŠUŠTERŠIČ Četrtek, 12.10 – 12.55
ND 7. A Lidija RUPNIK Četrtek, 10.30 -11.15 lidija.rupnik@gmail.com
7. B Brigita HORVAT Četrtek, 11.20 -12.05
ND 7. B Tjaša MILIJAŠ Torek, 10.30 -11.15 tjasa.milijas@guest.arnes.si
8. A Nives ZAVODNIK Sreda, 9.25 -10.10 nives.zavodnik@guest.arnes.si
ND 8. A Zvonka V. PRISLAN po dogovoru
9. A Aleš BOBEK

Sreda, 11.20 -12.05

Ponedeljek, 14.00 – 14.45 (GU za učence)

ales.bobek@guest.arnes.si
ND 9. A Tanja KOGOJ Ponedeljek, 11.20 -12.05
9. B Jelka ČERNE Petek, 10.30 -11.15
ND 9. B Barbara KORITNIK po dogovoru knji-dravlje.lj@guest.arnes.si
Jasna ROZMAN Sreda, 11.20 -12.05 jasna.rozman@guest.arnes.si
mag. Danilo DOMINC Petek, 10.30 -11.15
Vesna HAREJ Ponedeljek, 10.30 -11.15 vesna.harej@guest.arnes.si
Andreja KOZLEVČAR Sreda, 12.10 – 12.55 andreja.kozlevcar@guest.arnes.si
Nataša DACA po dogovoru natasa.daca@guest.arnes.si
Ema ANTONČIČ po dogovoru
Vesna ŠUŠTERŠIČ po dogovoru sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Nada LIPLIN po dogovoru sss-os.dravlje@guest.arnes.si