Skoči na glavno vsebino

JV in OPB

Jutranje varstvo

V jutranjem varstvu učenci od 1. do 3. razreda ob igri, branju in ustvarjalnem delu počakajo na začetek pouka. Jutranje varstvo je organizirano v igralnici v pritličju od 6.00 do 8.00 ure. V tem času lahko učenci prejmejo tudi zajtrk.

Podaljšano bivanje

opb

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Samostojno in pod pedagoškim vodstvom se seznanjajo s tehnikami učenja ter se navajajo na skupno delo in življenje, svoje socialne potrebe in želje usklajujejo z drugimi. Podaljšano bivanje je nadgradnja dopoldanskega programa in je organizirano skladno s predmetnikom.

Tudi  učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, morajo doma rešiti še kakšno nalogo, brati in se pogovarjati s starši.

(Visited 846 times, 1 visits today)
Dostopnost