Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Slovenščina

Dobrodošli na spletni strani SLOVENŠČINA

Tu boste lahko izvedeli vse, kar je povezano s poukom slovenščine od 6. do 9. razreda.

Lidija RUPNIK: 6. A, 7.A, 8. R./2. SK, 9. R./1. SK,  IP VZM (TEV)
e-pošta: lidija.rupnik@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 10.30 -11.15

Milojka BADALIČ: 6. B, 7. B, 8.R./1. SK, 9. R./2. SK in 3. SK
e-pošta: milojkabadalic4316501@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 10.30 -11.15

POVEZAVE

Razpored pisnih nalog, preizkusov znanja, govornih nastopov in domačega branja za šolsko leto 2018/2019

6. razred
1. pisna naloga: mnenje o knjigi domačega branja 18.10.2018
2. pisna naloga: poustvarjanje 30.05.2019
1. preizkus znanja 13.12.2018
2. preizkus znanja 11.04.2019
1. govorni nastop:
– pravljica od 19. 11. 2018
– deklamacija Pavčkove pesmi (po dogovoru) 25. 3. 2019

1. domače branje:/izberi eno izmed navedenih knjig/ 18.10.2018
– Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo, Kolesar naj bo ali Ranta vrača udarec
– Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
– Bogdan A. Novak: Zvesti prijatelj (1. pisna naloga)
2. domače branje: 05.03.2019
– Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce ali Žarko Petan: Starši naprodaj
3. domače branje: 04.06.2019
– Hrvoje Hitrec: EKO EKO ali knjiga z ekološko tematiko po izbiri

7. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 23.11.2018
2. pisna naloga: obnova knjige domačega branja 29.03.2019
1. preizkus znanja 14.12.2018
2. preizkus znanja 07.06.2019
1. govorni nastop: Opis države od 08.04.2019

1. domače branje: 03.01.2019
– Petiška: Grške bajke ali Dušica Kunaver: Slovenske ljudske pravljice in pripovedke
2. domače branje (2. šolski spis) /izberi eno/ 29.03.2019
– Josip Jurčič: Jurij Kozjak
– Rado Murnik: Lepi janičar
– F.S. Finžgar: Pod svobodnim soncem
3. domače branje: 10.06.2019
– Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali
– Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik ali
– Meg Cabot: Princeskin dnevnik ali
– Ana Frank: Dnevnik Ane Frank

8. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 26.11.2018
2. pisna naloga: ocena knjige domačega branja 04.03.2019
1. preizkus znanja 07.01.2019
2. preizkus znanja 03.06.2019

Recitacija: Valentin Vodnik: Moj spominik ali Zadovoljni Kranje
08.10.2018
Recitacija: F. Prešeren: Zdravljica od 04.02.2019
Govorni nastop: mnenje o pesniški zbirki domačega branja od 13.05.2019

1. domače branje: 15.10.2018
– Knjiga za Cankarjevo priznanje: Vinko Moderendorfer: Kit na plaži (I. Cankar: Moje življenje)
2. domače branje ( pisna naloga): 21.01.2019
– Ivan Tavčar: Visoška kronika
3. domače branje (pisna naloga): 04.03.2019
– Desa Muck: Hči Lune ali Lažniva Suzi ali Nebo v očesu lipicanca
– J. R. Tolkien: Hobit
– Bogdan Novak: Ninina pesnika dva
4. domače branje – govorni nastop /izberi eno zbirko sodobnega slovenskega pesnika – po dogovoru z učiteljem/ od 13.05.2019

9. razred
1. pisna naloga: opis in oznaka osebe 08.10.2018
2. pisna naloga: poustvarjanje povezano z domačim branjem 18.03.2019
1. preizkus znanja 21.01.2019
2. preizkus znanja 19.04.2019
Govorni nastop: mnenje o prebrani knjigi (proza) sodobne slovenske književnosti od 16.05.2019

1. domače branje: 15.10.2018
Knjiga za Cankarjevo priznanje: (3. skupina) Vinko Moderendorfer: Kit na plaži (I. Cankar: Moje življenje), (1. in 2. skupina): Exupery: Mali princ
2. domače branje: 03.12.2018
– Bogdan A. Novak: Oblike sveta
3. domače branje (šolski spis): 18.03.2019
– Ivan Cankar: Moje življenje
4. domače branje (govorni nastop): od 16.05.2019
– sodobni slovenski pisatelji /po dogovoru z učiteljem/