Elektronski naslovi zaposlenih je sestavljen iz ime.priimek@osdravlje.si oz. (at) zamenjate z @!
Razred/Predmet Razrednik/učitelj Elektronski naslov
1. A Nataša T. ERŽEN natasa.tomec(at)osdravlje.si
1. B Petra TEVŽ petra.tevz(at)osdravlje.si
2. A Alenka OSTERMAN alenka.osterman(at)osdravlje.si
2. B Vesna KRAMER vesna.kramer(at)osdravlje.si
3. A Tia Stojanka DONČIĆ tiastojanka.doncic(at)osdravlje.si
3. B Maja NOVAK maja.novak(at)osdravlje.si
4. A Mateja KLEMŠE mateja.klemse(at)osdravlje.si
4. B Urška DOLINAR urska.dolinar(at)osdravlje.si
5. A/TJA 1. razred Maša KRANJC masa.kranjc(at)osdravlje.si
5. B Alenka BALON alenka.balon(at)osdravlje.si
TJA 2.- 4. razred Vlasta VRHOVEC vlasta.vrhovec(at)osdravlje.si
vzgojiteljica Marjetka M. DERLINK marjetka.magister(at)osdravlje.si
OPB Jurij KALAN jure.kalan(at)osdravlje.si
OPB Jelka ČERNE jelka.cerne(at)osdravlje.si
OPB Tomaž JUVAN tomaz.juvan(at)osdravlje.si
OPB Helena PEGAN helena.pegan(at)osdravlje.si
OPB Vesna FARKAŠ vesna.farkas(at)osdravlje.si
OPB Vikica H. ZIBELNIK vikica.hvalec(at)osdravlje.si
6. A/SLJ Helena KEBER helena.keber(at)osdravlje.si
6. B/TJA Nevenka ŠUŠTERŠIČ nevenka.sustersic(at)osdravlje.si
6. C/MAT Nives ZAVODNIK nives.zavodnik(at)osdravlje.si
7. A/SLJ Lidija RUPNIK lidija.rupnik(at)osdravlje.si
7. B/MAT, FIZ Vesna HAREJ vesna.harej(at)osdravlje.si
8. A/GEO, ZGO, DKE Aleš BOBEK ales.bobek(at)osdravlje.si
8. B/TJA Tjaša MILIJAŠ tjasa.milijas(at)osdravlje.si
9. A/NAR, BIO Diana RUTAR diana.rutar(at)osdravlje.si
9. B/LUM Tanja KOGOJ tanja.kogoj(at)osdravlje.si
NAR, BIO, ZGO Jernej GLASER jernej.glaser(at)osdravlje.si
SLJ Milojka BADALIČ milojka.badalic(at)osdravlje.si
ŠPO Živa CESAR GAMS ziva.cesar(at)osdravlje.si
ŠPO mag. Danilo DOMINC danilo.dominc(at)osdravlje.si
KEM, GOS Jasna ROZMAN jasna.rozman(at)osdravlje.si
GUM Andreja KOZLEVČAR andreja.kozlevcar(at)osdravlje.si
svetovalna služba Nada LIPLIN nada.liplin(at)osdravlje.si
svetovalna služba Špela ROŽMAN (nad. Ksenijo NOVAK) spela.rozman(at)osdravlje.si
DSP Zvonka V. PRISLAN zvonka.vujevic(at)osdravlje.si
DSP Nataša DACA natasa.daca(at)osdravlje.si
DSP Saša ŠIRNIK sasa.sirnik(at)osdravlje.si
knjižničarka Barbara KORITNIK knjiznica(at)osdravlje.si
računalničarka Barbara ERŽEN barbara.erzen@osdravlje.si
pomočnica ravnateljica Brigita HORVAT brigita.horvat(at)osdravlje.si
ravnateljica dr. Lucija ŽELJKO lucija.zeljko(at)osdravlje.si

 

(Visited 4.591 times, 2 visits today)