Ravnateljica: dr. LUCIJA ŽELJKO, lucija.zeljko@osdravlje.si
Pomočnica ravnateljice: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat@osdravlje.si

Svetovalni delavki: NADA LIPLIN, nada.liplin@osdravlje.si
                                    ŠPELA ROŽMAN, spela.rozman@osdravlje.si
Knjižničarka: BARBARA KORITNIK, knjiznica@osdravlje.si
Organizator šolske prehrane: JASNA ROZMAN, jasna.rozman@osdravlje.si
Računalničarka: BARBARA ERŽEN, barbara.erzen@osdravlje.si

Tajnica: MOJCA VESEL, tajnistvo@osdravlje.si
Računovodja: TOMAŽ KRANJC, racunovodstvo@osdravlje.si

Učitelji od 1. do 5. razreda

Razred Razrednik/Učitelj
1. A Nataša TOMEC ERŽEN, Marjetka Magister Derlink
1. B Petra TEVŽ, Marjetka Magister Derlink
2. A Alenka OSTERMAN
2. B Vesna KRAMER
3. A Tia Stojanka DONČIĆ
3. B Maja NOVAK
4. A Mateja KLEMŠE
4. B Urška DOLINAR
5. A Maša KRANJC
5. B Alenka BALON
TJA 2. – 4. r Vlasta VRHOVEC
PB Jurij KALAN, Jelka ČERNE, Vesna FARKAŠ, Helena PEGAN, Vikica HVALEC ZIBELNIK, Helena KEBER, Vlasta VRHOVEC, Tomaž JUVAN

 

 

Učitelji od 6. do 9. razred

Razred Razrednik Poučuje premet
6. A Helena KEBER SLJ, PB
NR 6. A Jernej GLASER NAR, BIO, ZGO, IP
6. B Nevenka ŠUŠTERŠIČ TJA, IP
NR Jasna ROZMAN KEM, GOS, OP
6. C Nives ZAVODNIK MAT
NR 6. C Živa CESAR GAMS ŠPO, IP
7. A Lidija RUPNIK SLJ
NR 7. A Andreja KOZLEVČAR GUM, MPZ, OPZ
7. B Vesna HAREJ MAT, FIZ, IP
NR 7. B Milojka BADALIČ SLJ
8. A Aleš BOBEK GEO, ZGO, DKE, IP
NR 8. A Barbara ERŽEN RIOD, IP
8. B Tjaša MILIJAŠ TJA
NR 8. B mag. Danilo DOMINC ŠPO, IP
9. A Diana RUTAR NAR, BIO
NR 9. A Nada LIPLIN ŠSS, DSP
9. B Tanja KOGOJ LUM, IP
NR 9. B Zvonka VUJEVIĆ PRISLAN DSP
  Brigita HORVAT TIT, IP
  Barbara KORITNIK KNJ
  Saša ŠIRNIK DSP
  Nataša DACA DSP
  Špela ROŽMAN (nad. Ksenijo NOVAK) ŠSS, DSP
     
(Visited 8.926 times, 5 visits today)