Skoči na glavno vsebino

Kolesarski izpit

KOLESARSKI IZPIT

v 5. razredu osnovne šole

Pripravila: Alenka BALON

CILJI:                                                                                                               

 • učenci usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih,
 • spoznajo in usvojijo osnovna pravila kolesarjenja in vključevanja v promet in pri sami vožnji,
 • pridobivajo spretnosti in zmožnosti pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
 • spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce,
 • razvijajo samostojnost, odgovornost, medsebojne odnose ter humano obnašanje v prometu.

 

KOLESARSKI IZPIT JE OPRAVLJEN, KO:                                         

 • učenec opravi teoretični del izpita (pozna za kolesarja pomembne prometne znake, pozna pravila vožnje s kolesom po cestišču, pozna pravila vožnje s kolesom v križišču),
 • učenec opravi spretnostni poligon na šolskem igrišču (vožnja v koloni, počasna vožnja, vožnja z eno roko, slalom med ovirami, hitro ustavljanje…),
 • učenec opravi vožnjo po javnih prometnih površinah.

 

OBVEZNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE KOLESARSKEGA IZPITA

Za pristop k opravljanju kolesarskega izpita morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:


1. V tekočem letu dopolnjenih 10 let učenca, uspešno opravljena spretnostna vožnja poligon in uspešno zaključen teoretični del kolesarskega izpita.
2. Tehnično brezhibno opremljeno kolo za cestno vožnjo (lahko si ga izposodijo tudi v šoli).
3. Učenec mora obvezno uporabljati varnostno čelado.
4. Podpisano soglasje staršev oziroma skrbnikov k opravljanju praktičnega dela izpita.

 

PO OPRAVLJENEM IZPITU…                                                                

 • Učenec dobi kolesarsko izkaznico, ki jo podpišejo starši in ravnateljica šole.
 • Kolesarska izkaznica je dokument, s katerim kolesar izkazuje, da je uspešno opravil kolesarski izpit.
 • Po prejetju kolesarske izkaznice učenec lahko kolesari v prometu sam, brez spremstva odrasle osebe.

 

POTEK DELA
Učenci opravljajo kolesarski izpit v treh delih, ki si sledijo takole:

1. Teoretično usposabljanje in preverjanje znanja s pomočjo priporočene zgoščenke S kolesom v šolo in ostalih gradiv. Teoretična znanja bodo učenci pridobivali pri rednih urah pouka (NIT, DRU, RU). Vaje potekajo tudi na računalniku, kjer ob koncu usposabljanja učenci individualno opravljajo teoretični izpit. Izpit je možno ponovno pisati (popravljati) največ dvakrat!

2. Praktična vožnja in pregled koles na šolskem poligonu. V okviru športne vzgoje učenci preizkušajo svoje spretnosti vožnje s kolesom na poligonu, ki vključuje med drugim vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo po ravni črti, naglo zaviranje, izogibanje preprekam ipd.

3. Praktični del izpita obsega vožnjo po prometni cesti izven šolskega časa. V ta namen organiziramo skupine po pet (5) učencev, ki vozijo v koloni. Vsaki skupini je namenjenih 5 ur. Komisija na kritičnih točkah v prometu ocenjuje znanje učencev – kolesarjev, kandidatov za kolesarski izpit, predvsem pa reagiranja na prometne situacije.

 

Več informacij lahko najdete na naslednjih spletnih straneh:

http://www.kolesar.info

http://www.avp-rs.si/index.php

http://www.ringaraja.net/clanek/izpit-za-kolo_3186.html

Zakon o varnosti v cestnem prometu:

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO3622&pogled=osnovni

Vaje doma so koristne:

http://www.tecajcpp.com/cpp/index.php

Simulacija kolesarskega izpita (teoretični del) v spletni učilnici:

https://skupnost.sio.si/login/index.php

 

PRILOGE:


>> Oprema kolesa in prometni znaki
>> Vožnja s kolesom
>> Križišča in prometna pravila

(Visited 4.406 times, 1 visits today)
Dostopnost